Film o postignutim rezultatima projekta „Dečija prava u priči i praksi“

Posted

U okviru projekta „Dečija prava u priči i praksi“ koji je poslednjih 18 meseci sprovodio Otvoreni klub u saradnji sa još 7 organizacija civilnog društva, pripremljen je film o postignutim rezultatima, sprovedenim aktivnostima i utiscima krajnjih korisnika projekta. U filmu možete čuti šta o projektu imaju kažu oni koji su učestvovali u koordinaciji i realizaciji […]

PREPORUKE ZA RATIFIKACIJU OP3 KPD

Posted

U okviru projekta “Dečija prava u priči i praksi” su kreirane preporuke o važnosti i nužnosti ratifikacije Trećeg opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta (OP3 KPD). Nacrt preporuka je urađen na finalnoj konferenciji u Nišu, zatim su one uobličene i na kraju usvojene na javnoj diskusiji održanoj u Beogradu.  Osim što su preporuke poslate […]

Javna diskusija u Beogradu

Posted

Otvoreni klub iz Niša održao je javnu diskusiju o ratifikaciji OP3 KPD u Republici Srbiji, u utorak, 10. oktobra 2017. godine u prostorijama EU Info Centra u Beogradu. Nakon uvodnog obraćanja Staše Vukičević, koja je u ime dece i mladih iz Otvorenog kluba i 7 partnerskih organizacija na projektu, prenela preporuke dece i mladih jugoistočne […]

Održana dvodnevna finalna konferencija

Posted

U Nišu je od 29.-30. septembra 2017- godine održana finalna konferencija projekta „Dečija prava u priči i praksi“. Konferenciji je prethodio sastanak projeknog tima i lokalnih koordinatora na kome se pripremala konferencija i radila opšta evaluacija projekta. Nakon uvodne reči direktorke Otvorenog kluba, Olgice Bajić, prisutnim učesnicima su predstavljeni rezultati celog projekta u svih 8 […]

Jun u znaku obuka za učenike u Nišu i Vranju

Posted

U okviru kampanje za grad Niš, 24 učenika iz 4 osnovne i 4 srednje škole pohađali su trodnevni trening „Rešenje potraži – za medijaciju se osnaži“ u odmaralištu Lipovac pored Aleksinca. Cilj treninga je bio da osnaži učesnike za vršnjačku medijaciju kako bi se od naredne školske godine kreirali/ojačali medijatorski klubova u niškim školama. Učesnici […]

Izrade akcionih planova za kampanje zagovaranja

Posted

Tokom maja 2017. godine svih 8 partnerskih i saradničkih organizacija je pripremalo svoje akcione planove za predstojeće kampanje zagovaranja, a sama implementacija je započeta nakon odobrenih planova krajem maja i početkom juna. Na osnovu informacija dobijenih kroz realizovani konkurs za kratke priče na temu kršenja dečijih prava, utvrđene su prioritetne oblasti za delovanje, a nakon […]

Od javnih diskusija do akcionih planova

Posted

U prethodnom periodu u okviru projekta „Dečija prava u priči i praksi“ je održano 8 javnih diskusija u isto toliko gradova jugoistočne Srbije koji su obuhvaćeni projektom. Javne diskusije su održane u sledećim terminima Vranje, 31.03.2017., u prostorijama Zgrade načelstva Prokuplje, 31.03.2017., u prostorijama restorana Aleksandar Pirot, 05.04.2017., u prostorijama KIC Pralipe Bujanovac, 12.04.2017., u […]

Dobitnici nagrada na konkursu za kratku priču

Posted

Na konkursu za kratku priču na temu kršenja dečijih prava, koji je objavljen u okviru projekta “Dečija prava u priči i praksi” je pristiglo 90 priča je stiglo iz svih 8 gradova uključenih u projekat. Dobitnici nagrada su: Niš: Petra Naumović, za priču Izgubljeni život Jana Stanković, za priču Drugačiji su posebni Lela Stojanović, za […]

Dobitnici nagrada na konkursu za najbolji logo

Posted

Na konkursu za najbolji logo na temu dečijih prava u okviru projekta “Dečija prava u priči i praksi” je pristiglo blizu 300 radova je stiglo u svih 8 gradova. Dobitnici nagrada su: 1. Niš: Stevan Stojanović i Ilija Dinčić, učenici osmog razreda OŠ „Vožd Karađorđe“ 2. Knjaževac: Milca Pujić, učenica četvrtog razreda OŠ „Vuk Karađžić“ […]