Film o postignutim rezultatima projekta „Dečija prava u priči i praksi“

U okviru projekta „Dečija prava u priči i praksi“ koji je poslednjih 18 meseci sprovodio Otvoreni klub u saradnji sa još 7 […]

PREPORUKE ZA RATIFIKACIJU OP3 KPD

U okviru projekta “Dečija prava u priči i praksi” su kreirane preporuke o važnosti i nužnosti ratifikacije Trećeg opcionog protokola uz Konvenciju […]

Javna diskusija u Beogradu

Otvoreni klub iz Niša održao je javnu diskusiju o ratifikaciji OP3 KPD u Republici Srbiji, u utorak, 10. oktobra 2017. godine u […]

Održana dvodnevna finalna konferencija

U Nišu je od 29.-30. septembra 2017- godine održana finalna konferencija projekta „Dečija prava u priči i praksi“. Konferenciji je prethodio sastanak […]

Kreirano 8 mehanizama za zaštitu prava dece

U periodu od aprila do septembra 2017. godine sprovedeno je 8 kampanja zagovaranja na osnovu odabranih 8 mehanizama za zaštitu prava dece […]

Jun u znaku obuka za učenike u Nišu i Vranju

U okviru kampanje za grad Niš, 24 učenika iz 4 osnovne i 4 srednje škole pohađali su trodnevni trening „Rešenje potraži – […]

Izrade akcionih planova za kampanje zagovaranja

Tokom maja 2017. godine svih 8 partnerskih i saradničkih organizacija je pripremalo svoje akcione planove za predstojeće kampanje zagovaranja, a sama implementacija […]

Od javnih diskusija do akcionih planova

U prethodnom periodu u okviru projekta „Dečija prava u priči i praksi“ je održano 8 javnih diskusija u isto toliko gradova jugoistočne […]

Dobitnici nagrada na konkursu za kratku priču

Na konkursu za kratku priču na temu kršenja dečijih prava, koji je objavljen u okviru projekta “Dečija prava u priči i praksi” […]

Dobitnici nagrada na konkursu za najbolji logo

Na konkursu za najbolji logo na temu dečijih prava u okviru projekta “Dečija prava u priči i praksi” je pristiglo blizu 300 […]