Otvoreni klub i 7 partnerskih organizacija raspisuju konkurs za logo kampanje na temu DEČIJIH PRAVA

Otvoreni klub i 7 partnerskih organizacija raspisuju konkurs za logo kampanje koja će se baviti promocijom dečijih prava, Konvencije o pravima deteta i Trećeg opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta. Takođe, tema kampanje će biti i podizanje svesti o kršenju prava i mehanizmima zaštite prava deteta.

Propozicije:
Pravo učešća imaju sva deca od 6 do 18 godina, učenici osnovnih i srednjih škola iz Niša, Knjaževca, Zaječara,Svrljiga, Bujanovca, Vranja, Pirota i Prokuplja.
Tehniku rada (akvarel, tempera, grafika, drvene bojice, flomasteri, itd.) učenici mogu da izaberu samostalno, dok se za podlogu preporučuje školski blok koji se koristi u nastavi likovne kulture (ni druge podloge neće biti diskvalifikovane). Rad mora imati naslov, koji može biti i u vidu slogana. Svi radovi treba da budu potpisani punim imenom i prezimenom, i treba dodati razred i naziv škole.
Konkus je otvoren za pojedince ili za grupe autora. Učesnici, bilo individualni ili kao grupa autora, mogu da pošalju do tri rada.

U svakom gradu, tročlana komisija će izabrati po jedan najbolji rad, koji će biti nagrađen vaučerom u vrednosti od 10.000 dinara.
Slanjem rada na konkurs učesnici daju saglasnost da njihov rad bude izabran na konkusu i da se koristi u promotivne svrhe od strane organizatora konkursa. Prispeli radovi se neće vraćati.

Radove slati poštom na sledeće adrese:

 

Niš: Otvoreni klub, Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš, sa naznakom „za konkurs – logo“
ProkupljeOŠ “Nikodije Stojanović Tatko”, Ratka Pavlovića Ćićka 43, 18400 Prokuplje – sa naznakom „za konkurs – logo“
Pirot: KIC Pralipe, Kraljevića Marka 27, 18300 Pirot – sa naznakom „za konkurs – logo“
Svrljig: OŠ „Dobrila Stambolić“, Radetova 25, 18360 Svrljig – sa naznakom „za konkurs – logo“
Zaječar – Dečija radost (za Mariju Sebić), Jelene Majstorović 18, 19000 Zaječar – sa naznakom „za konkurs – logo“
Vranje: Nexus Vranje, Nemanjina 21, 17500 Vranje – sa naznakom „za konkurs – logo“
Bujanovac – Fismir Jahiu, Karađorđe Petrovića 284 – sa naznakom „za konkurs – logo“ (lična dostava)

 

Konkurs je otvoren od 01. oktobra 2016. – 31. januara 2017. godine
Sva pitanja u vezi konkursa se mogu postaviti na email: otvoreniklub@gmail.com