ZAVRŠEN KONKURS ZA LOGO KAMPANJE

Završen je konkurs za logo kampanje koji su raspisali Otvoreni klub i 7 partnerskih i saradničkih organizacija. Teme kojima se bavio konkurs su promocija dečijih prava, Konvencija o pravima deteta i Treći opcioni protokol uz Konvenciju o pravima deteta. Takođe, tema buduće kampanje kao i samog konkursa je i podizanje svesti o kršenju prava i mehanizmima zaštite prava deteta.

Na konkurs je u svim gradovima pristigao veliki broj radova, a žiri će doneti odluku najkasnije do 15. Februara, kada će i 8 pobednika (po jedan u svakom gradu) biti obavešteni